Kancelaria Prawna Medea Wrocław B. Drobnera 10 lokal 109, 53–203 Wrocław

szkoda

Wyrządzoną w wyniku wypadku komunikacyjnym szkodę należy naprawić w pełnej wysokości

Podejmowane w ostatnim czasie uchwały Sądu Najwyższego, wskazują na jednoznaczny kierunek, w jakim powinno zmierzać orzecznictwo sądów polskich - za wyrządzoną szkodę sprawca lub jego ubezpieczyciel muszą pokryć w pełni poniesioną przez poszkodowanego szkodę.

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ - REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI KANCELARII ODSZKODOWAWCZYCH

Z satysfakcją należy odnotować, że od pewnego już czasu w kręgu zainteresowań Biura Rzecznika Ubezpieczonych jest działalność kancelarii odszkodowawczych, zajmujących się pomocą prawną osobom poszkodowanym w dochodzeniu odszkodowań za szkody, poniesione głównie w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Jak wykazały badania oraz dane statystyczne znacząco wzrasta ilość spraw, prowadzonych w imieniu poszkodowanych, przez kancelarie odszkodowawcze. Wątpliwości Rzecznika Ubezpieczonych, związane ze świadczeniem tego rodzaju pośrednictwa, budzą głównie następujące kwestie:

  • brak wystarczającego merytorycznego, profesjonalnego przygotowania osób prowadzących działalność odszkodowawczą, a nie rzadko występowanie osób nie dających rękojmi rzetelnego i uczciwego wykonywania przyjmowanych zobowiązań – odnotowano przypadki prowadzenia działalności odszkodowawczej przez osoby karane
  • stosowanie rażącego wyzysku – zdarza się pobieranie przez kancelarie wynagrodzenia w wysokości 40 – 50% uzyskanego odszkodowania
  • ograniczanie, po stronie poszkodowanego klienta, możliwości w dochodzeniu naprawienia szkody, wyrządzonej błędem w podejmowanych czynnościach przez daną kancelarię z uwagi na brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej
  • brak możliwości reprezentowania klienta w postępowaniu przed sądem
  • nieetycznych sposobów akwizycji klientów – bezpośrednio na miejscu wypadku, w szpitalach a nawet w prosektoriach
  • brak nadzoru ze strony Państwa czy też korporacji zawodowej

Uregulowanie działalności kancelarii odszkodowawczych, objęcie ich stosowną reglamentacją i nadzorem wpłynie z pewnością na jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo klientów oraz wyeliminuje z rynku kancelarie, przynoszące częstą złą sławę tego rodzaju działalności. Działalności bardzo potrzebnej bo wypełniającej, zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, lukę pomiędzy konsumentem a ubezpieczycielem, stanowiąc uzupełnienie istniejących dotychczas usług kancelarii prawniczych.

Analizując sposób prowadzenia naszej działalności, przygotowanie merytoryczne osób pracujących dla Kancelarii Medea, wdrożenie i przestrzeganie Kodeksu Etycznego, ze spokojem a wręcz z niecierpliwością oczekujemy na zapowiadane przez Rzecznika Ubezpieczonych regulacje, dotyczące reglamentacji działalności kancelarii odszkodowawczych.

Na podstawie artykułu Krystyny Krawczyk, Dyrektora Biura Rzecznika Ubezpieczonych oraz Aleksandra Daszewskiego, radcy prawnego - koordynatora w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych opublikowanego w Monitorze Ubezpieczeniowym nr 37 z kwietnia 2009 roku- Kancelaria Prawna MEDEA Wrocław, www.mywiemyjak.pl

DLACZEGO NIE CHCESZ WZIĄĆ ODSZKODOWANIA ?!

Ulegamy wypadkom, ponosimy szkody zdrowotne, całe życie płacimy różne składki na ubezpieczenie. A jak co do czego przychodzi, nie korzystamy z naszych praw do odszkodowania. Dlaczego tak rzadko zgłaszamy się do firm ubezpieczeniowych po odszkodowanie za szkody na zdrowiu?

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Każde roszczenie odszkodowawcze, choćby nawet najbardziej słuszne ulega w końcu przedawnieniu. Instytucja ta, przewidziana w art. 4421 Kodeksu cywilnego w sposób skuteczny może uniemożliwić uzyskanie odszkodowania, dlatego bagatelizowanie jej może narazić poszkodowanego nie tylko na stratę czasu, ale również znaczne koszty.

Subskrybuje zawartość