Kancelaria Prawna Medea Wrocław B. Drobnera 10 lokal 109, 53–203 Wrocław

Odszkodowania - FAQ

Co to jest odpowiedzialność cywilna?
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje działanie. Dotyczy to różnych sfer życia, zarówno prywatnej, jak i zawodowej. Czasami tym działaniem wyrządzamy komuś krzywdę, a wówczas prawo nakazuje nam jej naprawienie. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są na świecie chyba najpopularniejszymi ubezpieczeniami. W naszym kraju ten rodzaj polis kojarzy się tylko i wyłącznie z samochodem. Być może wynika to z faktu, że wciąż jeszcze niewiele osób decyduje się na żądanie wyrównania strat i naprawy naruszonych dóbr. Polskie sądy są opieszałe i trzeba mieć wiele samozaparcia, by rozpoczętą batalię doprowadzić do końca. Rośnie jednak świadomość własnych praw w społeczeństwie i procesy tego typu będą się zdarzały coraz częściej. Należy mieć nadzieję, że będą też uwieńczone sukcesem.
 
Co to jest OC deliktowa?
Odpowiedzialność cywilna deliktowa dotyczy odpowiedzialności za czyn niedozwolony tj. gdy jesteś może nawet niewinny, ale odpowiedzialny. Np. podczas remontu dachu część rusztowania spada na zaparkowane auto; za to odpowiada właściciel budowy
 
Co to jest OC kontraktowa?
Odpowiedzialność cywilna kontraktowa jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wynikającego z umowy, czyli kontraktu.
 
Co to jest OC produktu?
Jest to odpowiedzialność cywilna producenta za wprowadzenie do obrotu produktu z wadami. Wada produktu jest pojmowana nie tylko w sensie fizycznym, lecz także jako zaniedbanie związane z gotowym już produktem. Przykładem takiego zaniedbania jest nie zamieszczenie w instrukcji obsługi informacji o skutkach użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
 
Jakiego rodzaju ochrony możemy się spodziewać?
Po zawarciu umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń wypłaci za nas odszkodowanie poszkodowanemu w granicach naszej odpowiedzialności cywilnej. Górną granicę odpowiedzialności stanowi ustalona w polisie suma gwarancyjna. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Wbrew pozorom zawieramy to ubezpieczenie dosyć często. Oprócz znanej wszystkim polisy OC komunikacyjnej, bywa ono także dodatkiem do ubezpieczenia mieszkania. Nie wszyscy wiedzą, że chroni nas ono nie tylko w sytuacji, kiedy zalejemy mieszkanie sąsiadom, ale także, gdy na naszym ośnieżonym chodniku przechodzień złamie nogę, lub nasz pies pogryzie sąsiada.