Kancelaria Prawna Medea Wrocław B. Drobnera 10 lokal 109, 53–203 Wrocław

Odszkodowania - Porady

Wypadek samochodowy. Co robić? Nikt nie jest przygotowany na taką sytuację, ale warto zachować zimną krew i o ile jest się w stanie - zadbać o własny interes! A więc: 1. Bezwzględnie powiadomić policję i czekać na jej przybycie. Nie ulegać sugestiom sprawcy, żeby sprawę załatwić we własnym zakresie. 2. Sporządzić protokół zdarzenia, który stanie się podstawowym dokumentem „w sprawie”. W protokole powinny się znaleźć • dane sprawcy: i. nr rejestracyjny pojazdu sprawcy ii. nazwisko i adres kierowcy oraz właściciela pojazdu • nr polisy ubezpieczeniowej • nazwa firmy ubezpieczeniowej • opis zdarzenia Protokół powinni podpisać uczestnicy wypadku, przede wszystkim sprawca i poszkodowany. Jeśli zdarzenia obserwowali świadkowie, dobrze jest poprosić ich o podpisy na protokole, wraz z danymi personalnymi i adresami. Ułatwi to pracę policji i uwiarygodni opisane zdarzenia. Należy też zapisać numery i nazwiska policjantów, przybyłych na miejsce zdarzenia. Dokumenty Skuteczność działania zapewnia przede wszystkim pełna dokumentacja, dlatego prosimy o gromadzenie wszelkich dokumentów i informacji, dotyczących wypadku. Udokumentowanie informacji i faktów znacznie ułatwi postępowanie o uzyskanie odszkodowania w pełnej wysokości. Dokumentacja powinna obejmować między innymi: • notatkę policyjną z miejsca zdarzenia, • informacje o ubezpieczeniu sprawcy, • dokumenty obrazujące zakres i rozmiar szkody: (stopień i zakres uszkodzenia pojazdu, dokumenty potwierdzające obrażenia ciała, z związku z wypadkiem, karta leczenia szpitalnego, zwolnienia z pracy, utratę szans życiowych itp). Nie zawsze udaje się zgromadzić wszystkie dokumenty, ale braki można uzupełnić w trakcie trwania sprawy. Za co i na co możesz dostać pieniądze? W przypadku uszkodzenia ciała w poszkodowany może się ubiegać o: 1. jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich kosztów wynikłych z powodu wypadku, takich jak: • pobyt w szpitalu • konsultacje u specjalistów • koszty lekarstw • koszty przyrządów rehabilitacyjnych itp. • koszty protez i innych koniecznych aparatów • koszty związane ze specjalną opieka medyczną • koszty zabiegów rehabilitacyjnych • koszty przygotowania do innego zawodu • koszty utraconych zarobków 2. zadośćuczynienie czyli kwotę mająca na celu naprawienie szkody niematerialnej, takiej jak ból, cierpienie, niepełnosprawność, problemy psychiczne. 3. renta dla wyrównania szkód na zdrowiu o charakterze trwałym W przypadku śmierci człowieka w wyniku wypadku, można wystąpić o: • roszczenie o rentę • jednorazowe odszkodowanie • zwrot kosztów leczenia i kosztów pogrzebu