Kancelaria Prawna Medea Wrocław B. Drobnera 10 lokal 109, 53–203 Wrocław

 

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia i odzyskiwania odszkodowań

Jesteśmy po to, by nieść pomoc klientom w dochodzeniu swoich praw w ramach odszkodowań komunikacyjnych, powypadkowych i za błędy medyczne. Pokazujemy, że nawet w najcięższej sytuacji jest wyjście, pozwalające na uzyskanie stosownego odszkodowania, które w sytuacjach trudnych i kryzysowych może okazać się bardzo pomocne. Odzyskiwanie należności to nasza specjalność.

Odszkodowania komunikacyjne, powypadkowe i za błędy medyczne

Nasza kancelaria we Wrocławiu specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za różnego typu błędy medyczne, które mogą mieć swoje konsekwencje w przyszłości. Ponadto proponujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowań powypadkowych, umożliwiających naprawić szkody i zadbać o utracone zdrowie. Kancelaria prawna MEDEA z Wrocławia posiada doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych, dlatego odzyskiwanie pieniędzy jest bardzo realne.

POWSTAŁA POLSKA IZBA ODSZKODOWAŃ

Z satysfakcją pragniemy poinformować, że postulowana także przez nasza Kancelarię, konieczność uporządkowania rynku usług doradztwa odszkodowawczego weszła w fazę realizacji. W dniu 1 lipca w Hotelu Marriot w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Polskiej Izby Odszkodowań. W zebraniu tym z ramienia Kancelarii Prawnej MEDEA uczestniczyła Pani Iwona Skrzypczak. Uczestnictwo to nie było jedynie biernym przyglądaniem się obradom ale zakończyło się ogromnym sukcesem dla Kancelarii ale też dla wrocławskiego środowiska odszkodowawczego. Pani Iwona Skrzypczak została wybrana do Zarządu Polskiej Izby Odszkodowań i pełni w nim funkcję sekretarza.

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE LEKARZY

Od 12 czerwca lekarze muszą mieć ubezpieczenie OC. Nie śpieszą się jednak z zawieraniem polis. Powodem są niejasne przepisy i krótki okres od dnia ich ogłoszenia do chwili wejścia w życie - informuje "Dziennik Polski".

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ - REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI KANCELARII ODSZKODOWAWCZYCH

Z satysfakcją należy odnotować, że od pewnego już czasu w kręgu zainteresowań Biura Rzecznika Ubezpieczonych jest działalność kancelarii odszkodowawczych, zajmujących się pomocą prawną osobom poszkodowanym w dochodzeniu odszkodowań za szkody, poniesione głównie w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Jak wykazały badania oraz dane statystyczne znacząco wzrasta ilość spraw, prowadzonych w imieniu poszkodowanych, przez kancelarie odszkodowawcze. Wątpliwości Rzecznika Ubezpieczonych, związane ze świadczeniem tego rodzaju pośrednictwa, budzą głównie następujące kwestie:

  • brak wystarczającego merytorycznego, profesjonalnego przygotowania osób prowadzących działalność odszkodowawczą, a nie rzadko występowanie osób nie dających rękojmi rzetelnego i uczciwego wykonywania przyjmowanych zobowiązań – odnotowano przypadki prowadzenia działalności odszkodowawczej przez osoby karane
  • stosowanie rażącego wyzysku – zdarza się pobieranie przez kancelarie wynagrodzenia w wysokości 40 – 50% uzyskanego odszkodowania
  • ograniczanie, po stronie poszkodowanego klienta, możliwości w dochodzeniu naprawienia szkody, wyrządzonej błędem w podejmowanych czynnościach przez daną kancelarię z uwagi na brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej
  • brak możliwości reprezentowania klienta w postępowaniu przed sądem
  • nieetycznych sposobów akwizycji klientów – bezpośrednio na miejscu wypadku, w szpitalach a nawet w prosektoriach
  • brak nadzoru ze strony Państwa czy też korporacji zawodowej

Uregulowanie działalności kancelarii odszkodowawczych, objęcie ich stosowną reglamentacją i nadzorem wpłynie z pewnością na jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo klientów oraz wyeliminuje z rynku kancelarie, przynoszące częstą złą sławę tego rodzaju działalności. Działalności bardzo potrzebnej bo wypełniającej, zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, lukę pomiędzy konsumentem a ubezpieczycielem, stanowiąc uzupełnienie istniejących dotychczas usług kancelarii prawniczych.

Analizując sposób prowadzenia naszej działalności, przygotowanie merytoryczne osób pracujących dla Kancelarii Medea, wdrożenie i przestrzeganie Kodeksu Etycznego, ze spokojem a wręcz z niecierpliwością oczekujemy na zapowiadane przez Rzecznika Ubezpieczonych regulacje, dotyczące reglamentacji działalności kancelarii odszkodowawczych.

Na podstawie artykułu Krystyny Krawczyk, Dyrektora Biura Rzecznika Ubezpieczonych oraz Aleksandra Daszewskiego, radcy prawnego - koordynatora w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych opublikowanego w Monitorze Ubezpieczeniowym nr 37 z kwietnia 2009 roku- Kancelaria Prawna MEDEA Wrocław, www.mywiemyjak.pl

DLACZEGO NIE CHCESZ WZIĄĆ ODSZKODOWANIA ?!

Ulegamy wypadkom, ponosimy szkody zdrowotne, całe życie płacimy różne składki na ubezpieczenie. A jak co do czego przychodzi, nie korzystamy z naszych praw do odszkodowania. Dlaczego tak rzadko zgłaszamy się do firm ubezpieczeniowych po odszkodowanie za szkody na zdrowiu?

Subskrybuje zawartość