Kancelaria Prawna Medea Wrocław B. Drobnera 10 lokal 109, 53–203 Wrocław

POZEW ZBIOROWY O ODSZKODOWANIA ZA ZARAŻENIE WIRUSEM ŻÓŁTACZKI

378 pacjentów zarażonych m.in. wirusem żółtaczki w placówkach opieki zdrowotnej, złoży w środę (21 lipca) do warszawskiego Sądu Okręgowego pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa.

Pozew dotyczy zapłaty zadośćuczynienia za następstwa zdrowotne podawania chorym ze skazami krwotocznymi preparatów krwiopochodnych zanieczyszczonych m.in. wirusem HCV, wskutek czego – jak określono w pozwie – są oni również chorzy na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C ze wszystkimi konsekwencjami tej choroby: medycznymi, społecznymi i finansowymi.
– Pozew zostanie złożony w środę (21 lipca) do Sądu Okręgowego w Warszawie w imieniu 378 pacjentów z całej Polski. Planowaliśmy, że złożymy go jako pierwsi, ale z powodów technicznych musieliśmy opóźnić termin złożenia – powiedziała mec. Szczypińska-Kozioł, reprezentująca pacjentów wnoszących pozew.
Roszczenia każdego pacjenta określono w pozwie na 200 tys. zł, ale - jak zastrzegła pełnomocniczka pacjentów – jest to propozycja wstępna. – Składamy wniosek o skierowanie sprawy do mediacji.
– Zależy nam na tym, by sprawa została polubownie załatwiona – podkreśla Małgorzata Szczypińska-Kozioł.
Pacjenci już wcześniej próbowali załatwić sprawę w sposób polubowny, wzywając Skarb Państwa do ugody, ale nie udało się. Według mec. Szczypińskiej-Kozioł, ta inicjatywa zapoczątkowała jednak prace nad możliwościami wniesienia pozwów zbiorowych.
Pozew skierowany jest przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentującemu w tym przypadku Ministerstwo Zdrowia. – Naszym pacjentom podawane są środki niezbędne do życia w różnych placówkach. Nie możemy ustalić, która placówka jest winna; wina nie leży po stronie placówek, ale po stronie Skarbu Państwa, który nie zabezpieczył tych chorych w odpowiedniej jakości leki, ponieważ dystrybucja tych leków, produkowanych na bazie krwi, odbywa się centralnie – wyjaśniła adwokat.
Postępowanie w tym trybie umożliwiła ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która w poniedziałek (19 lipca) weszła w życie.
Kancelaria Prawna MEDEA za potalem rynekzdrowia.pl, www.mywiemyjak.pl