Kancelaria Prawna Medea Wrocław B. Drobnera 10 lokal 109, 53–203 Wrocław

zwrot kosztów samochodu zastępczego

Ubezpieczyciel zwróci koszty wynajmu samochodu zastępczego

Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 05/11, podjął uchwałę, zgodnie z którą odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego, niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej. Wydatki ekonomicznie uzasadnione to wydatki na najem pojazdu zasadniczo o podobnej klasie do pojazdu uszkodzonego lub zniszczonego, poniesione w oparciu o stawki czynszu najmu, które obowiązują na danym rynku lokalnym (ceny rynkowe za tego typu usługi) i w czasie naprawy pojazdu mechanicznego lub do czasu nabycia nowego pojazdu.

Kancelaria prawna MEDEA, 4 marca 2012r.